سیستمهای شناسایی اتوماتیک

سیستمهای شناسایی اتوماتیک

سیستمهای شناسایی اتوماتیک ، به هر گونه تشخيص الگو به وسيله ماشين اطلاق مي شود. اين تكنولوژي رابطه تنگاتنگي با علوم الكترونيك و كامپيوتر داشته و سابقه پيدايش و تكوين آن به دهه 30 و 40 ميلادي باز مي گردد؛ .


آشنايي با مفهوم شناسايي خودكار :

با همگاني شدن كامپيوتر و بكارگيري آن در عرصه حاضر، پردازش اطلاعات و استخراج نتايج مورد نياز با سرعت بسيار بالا انجام مي شود. جمع آوری اطلاعات ، وارد کردن داده ها به کامپيوتر. پردازش اطلاعات و نمايش نتايج يا دادن گزارشات مراحلی هستند که در يک سيستم اطلاعاتي كامپيوتري طی می شوند. در اين زنجيره تنها پردازش اطلاعات و نمايش نتايج با سرعت و دقت زياد و توسط ماشين انجام مي شوند، در حالي كه در مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپيوتر كه اصلي ترين مراحل هستند، هنوز هم به نيروي انساني متكي بوده و دقت و سرعت کاربر عاملي تعيين كننده است. در واقع از ديدگاه بهره وري كل سيستم ،مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپيوتر گلوگاه سيستم خواهند بود .

چرا كه کاربر هيچ گاه نخواهد توانست همگام با سرعت كامپيوتر ، داده ها را جمع آوري و وارد سيستم نمايد و درصد بالاي خطا در اين مرحله عملا درصد خطاي موجود در خروجي مجموعه را افزايش مي دهد. بنابراين ضرورت جايگزيني ماشين به جاي انسان در اين مراحل نيز اجتناب ناپذير است . وظيفه اين جايگزيني را تكنولوژي های شناسايي خودكار بر عهده دارند. شناسايي خودكار با جايگزين كردن تكنولوژي پيشرفته ماشين به جاي انسان ، عمل تشخيص داده ها ، جمع آوري آنها و ورود به كامپيوتر را از اختيار کاربر خارج ساخته و خودعهده دار اين وظيفه خطير مي شود . اين جايگزيني سبب رفع گلوگاههاي سيستم و افزايش شديد بهره وري كل مجموعه خواهد شد

سبد خرید