شناسايي نوري الفبا

شناسايي نوري الفبا یا سیستم شناسایی اتوماتیک نوری و الفبا ، کد به صورت حروف و اعداد طبق الگوي خاصي بر روي كالا نوشته و يا چاپ مي شود. به هنگام شناسايي، دستگاه كد خوان حروف و اعداد را خوانده و اطلاعات را به كامپيوتر وارد مي كند. مزيت مهم اين روش، قابليت تشخيص كد به وسيله انسان است، چراكه کد كاملا شبيه اعداد و حروف متداول الفباي انگليسي است. متداولترين استاندارهاي اين روش OCR-A و OCR-B مي باشند. كاربرد اين تكنولوژي بيشتر بر روي چكها، اسناد بانكي و قبوض مختلف مي باشد.

سبد خرید