از بدو پيدايش باركد ، در اوائل دهه 50 ميلادی ، اين تكنولوژی باعث تسريع بسيار زياد در چرخش كالاها و اطلاعات در دنيـای صنعت و تجارت شده است . امروزه سيستم های مبتنی بربـاركـد ، به علت حذف ورود اطلاعات از طريق صفحه كليد و از بين بردن احتمال بروز خطای انسانی در وارد ساختن اطلاعات پايه به كامپيوترها ، نقش بسيار مهمی در امر تجارت در صحنه اقتصاد بين المللی بازی می كنند .

ادامه مطلب: تکنولوژی بارکد

 

كاربرد و مزاياي استفاده از سيستم باركد


بدون ترديد استقبالي كه دركشورهاي پيشرفته از باركد شده است را مي توان با مراجعه به اجناس و كالاهاي آنها دريافت. ولي دامنه كاربرد باركد به اينجا ختم نمي گردد. سيستم باركد داراي موارد استفاده بيشماري در مراكز اداري ، صنعتي و مالي بوده كه ذيلاً به چند نمونه از اين موارد اشاره ميشود :

ادامه مطلب: كاربرد و مزاياي استفاده از باركد

مقدمه :

عبارت شناسايي خودكار ، به هر گونه تشخيص الگو به وسيله ماشين اطلاق مي شود. اين تكنولوژي رابطه تنگاتنگي با علوم الكترونيك و كامپيوتر داشته و سابقه پيدايش و تكوين آن به دهه 30 و 40 ميلادي باز مي گردد؛ ولي متاسفانه با وجود تحقيقات وپيشرفتهاي فراوان در اين زمينه توسط كشورهاي صنعتي ، در كشور ما نه تنها پژوهشي صورت نگرفته ، بلكه سعي در بكارگيري اين تكنولوژي نيز نشده است . با توجه به افزايش روزافزون مراودات بين المللي و نياز شديد به افزايش بهره وري در داخل كشور،ضرورت توجه و بكارگيري اين تكنولوژي اكنون غير قابل ترديد است .

ادامه مطلب: انواع سیستمهای شناسایی اتوماتیک

امروزه سيستمهای اطلاعاتی كامپيوتری سهم بسزايي دركارايي امور تجاری و كنترلی دارند. لذا برای حصول اين كارايی ضروری است كه اطلاعاتی كه به كامپيوترها وارد می شوند ، دقيق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نيز هزينه زيادی دربر نداشته باشد . درميان انواع سيستمهای شناسايی خودكار ، تكنولوژی باركد جزء ساده ترين ها است. اين سيستم به صورت تجهيزات جانبی كامپيوترهای شخصی كه امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری كشور جايگاه مهمی يافته اند ، قابل بكارگيری است.

 

ادامه مطلب: بارکد چیست ؟

تجهيزات مورد نياز سيستم باركد

براي بهره برداري از تكنولوژي باركد از تجهيزات مختلفي استفاده مي شود كه اجمالاً مورد بررسي قرار مي دهيم :

ادامه مطلب: تجهیزات بارکد

با توجه به كاربردهای متفاوت، سيستمهای توليد باركد بسياری وجود دارند که بر اساس الگوهای متفاوت، روش رمزنگاری و توليد کد در آنها با هم تفاوت دارد. بعنوان مثال   درسيستم خرده فروشی اروپايی از استاندارهایEAN  استفاده می شود .از معروفترين استانداردهای باركد می توان از :

 EAN13 -EAN 8 - 2 OF 5 Chkd Mode  - Coda Bar - Code 128 – code 39 – UPC  و  Interleaved 2 of 5نام برد.

ادامه مطلب: استاندارهای بارکد