امروزه سيستمهای اطلاعاتی كامپيوتری سهم بسزايي دركارايي امور تجاری و كنترلی دارند. لذا برای حصول اين كارايی ضروری است كه اطلاعاتی كه به كامپيوترها وارد می شوند ، دقيق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نيز هزينه زيادی دربر نداشته باشد . درميان انواع سيستمهای شناسايی خودكار ، تكنولوژی باركد جزء ساده ترين ها است. اين سيستم به صورت تجهيزات جانبی كامپيوترهای شخصی كه امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری كشور جايگاه مهمی يافته اند ، قابل بكارگيری است.

 

 

در سالهای اخير ، نوارهای سياه وسفيد ظاهراً همشكلی كه روی بسياری از كالاهای تجاری از قبيل مجلات ، نوشابه ها ، كنسروها، كتابها ، انواع جعبه ها و چاپ  می شود ، بسياری از نظرها رابه خود جلب كرده است . اين نوارهای سياه وسفيد كه باركد نام دارند ، علائمی هستند كه حاوی اطلاعاتی در مورد کالا ها می باشند. برای رمزگشايی اين علائم بايد از دستگاهی به نام اسكنر باركد استفاده نمود كه بارکد را بصورت نوری می خواند و به كامپيوتر متصل به آن منتقل می كند. اسكنر باركد از خود نوری می تاباند كه پس از برخورد با نوارهای سياه وسفيد باركد ، دوباره به دستگاه بازباتانده می شود. جاهايی كه سياه است نور را كمتر و جاهایی كه سفيد است ، نور را بيشتر بازمی تابانند و در نتيجه اسكنر می تواند  تغييرات و  در حقيقت پهنای نوارها را  تشخيص دهد. اين نوارها بسته به ضخامتشان و فاصله شان از هم ، اطلاعات مختلفی را در بردارند ( ارتفاع خطوط ، اطلاعاتی را بيان نمی كند ) .

 

معمولا ، اطلاعات مربوط به محصولات بصورت فايلهايي در حافظه كامپيوتر ذخيره می شوند كه برای دستيابی به آنها بايد از كد مربوطه استفاده كرد. بعنوان مثال در هر فروشگاه فروشنده ، كامپيوتــری در دسترس دارد كه با استفاده ازآن و اسكنر متصل به آن ، باركد موجود در روی كالا را می خواند. با اين عمل، كامپيوتر يك كد دريافت می كند و در حافظه به جستجوی اطلاعات مربوط به آن می پردازد. پس از يافتن اطلاعات متعلق به كالا ، آنها در صفحه نمايش كامپيوتر نمايان ساخته و قيمت كالا را اعلام می نمايد در ضمن همزمان با فروش هركالا، يك واحد از تعداد كالاهای موجود در فروشگاه كسر می گردد. بدين ترتيب مدير فروشگاه درهرلحظه می تواند دريابد كه چه تعداد از يك كالای خاص در فروشگاه  وانبار وجود دارد. لازم به ذكراست كه فروشنده می تواند هر زمان كه خواست قيمت را تغيير دهد.

 

 

ساختار باركد در استاندارد128

كد 128 امكان كد گذاري همه ی 128 حرف مربوط به مجموعه كاراكترهاي كد اسكي را ارائه مي كند. اين كد با استفاده از خطوط و فضاهاي خالي با 4 پهناي مختلف ، به بيشترين فشردگي ممكن سمبل ها نسبت به روش هاي قديمي تر خود كه از خطوط و فضاهاي خالي با 2 ضخامت مختلف استفاده مي كردند ، رسيده است

كد 128 ممكن است به صورت دو طرفه (از هر دو جهت ) اسكن شود و محدوديتي هم براي تعداد كاراكترها در هر باركد وجود ندارد. هر چند ممكن است طول باركد با توجه به نوع اسكنر مورد استفاده و يا مكان مورد نظر براي چاپ باركد محدود شود . اما اين روش محدوديتي براي طول باركد ايجاد شده ندارد.

كد 128 سه مجموعه كاراكتري متفاوت دارد كه در جدول مشخصات باركد به نام هاي Code Set a و Code Set B و Code Set C مشخص شده است .هر كدام از اين سه مجموعه كد مي تواند با كاراكتر شروع مربوط به خودش مورد انتخاب واقع شود. كاراكتر خاص `shift` در هر مجموعه به شما امكان مي دهد تا بتوانيد در بين يك كد ست از كد ست هاي ديگر هم استفاده كنيد با اين توصيف امكان استفاده ازچند كد ست در يك بار كد وجود دارد. با استفاده از اين روش طول باركد چاپ شده مي تواند به كمترين حد ممكن خود برسد.

در صورتي كه داده ها فقط شامل اعداد باشد استفاده از مجموعه كد C باعث مي شود تا طول باركد چاپ شده به كمترين حد ممكن تقليل پيدا كند . البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه براي استفاده از Code Set C بايستي تعداد ارقام رشته اي كه مي خواهيد باركد آن را چاپ كنيد زوج بوده و حداقل 4 رقم و يا بيشتر طول داشته باشد.

هر كدام از مجموعه كدهاي a,B,C يك يا چند كاراكتر براي توابع خاص رزرو كرده اند

از ويژگي هاي كد 128 استفاده از رقم كنترل براي بررسي صحت باركد خوانده شده توسط دستگاه اسكنر باركد مي باشد.

 

ساختار باركد 128 به صورت زير است

يك فضاي يكنواخت و يا خالي در سمت چپ خطوط باركد

كاراكتر شروع

تعداد نامحدودي از داده ها

رقم كنترل صحت

كاراكتر خاتمه

يك فضاي يكنواخت و يا خالي در سمت راست خطوط باركد

پهناي فضاي يكنواخت و يا خالي حداقل بايد 10 برابر پهناي نازكترين خط / نازكترين فاصله خالي در باركد باشد.

هر كاراكتر در باركد 128 تركيبي از 3 خط و 3 فاصله است . (كاراكتر خاتمه داراي 4 خط و 3 فاصله مي باشد ) .هر خط / فاصله خالي مي تواند يكي از 4 واحد پهناي مختلف را داشته باشد . نازكترين خط / فاصله خالي بايد يك چهارم پهن ترين خط/ فاصله خالي باشد. جدول مشخصات باركد پهناي خط/ فاصله خالي براي همه مجموعه كاراكترهاي مربوط به كد 128 را نشان مي دهد. دقت كنيد كه مجموع پهناي خطوط در هر يك از كاراكتر ها عددي زوج و مجموع فواصل خالي براي هر كدام از كاراكترها عددي فرد است. اولين ستون در جدول با عنوان « value » حاوي عددي است كه براي محاسبه رقم كنترل بكار مي رود