مقالات

bar2
كارت هوشمند

كارت هوشمند

کارت هوشمند از جديدترين تكنولوژي های شناسايي خودكار مي باشند. يك كارت حاوي يك ميكروچيپ است كه بر روي يك كارت پلاستيكي جايگذاري گرديده است

ادامه مطلب »

نوارهاي مغناطيس magnet

نوارهاي مغناطيس magnet در اين روش از تكنولوژي متداول در ضبط مغناطيسي اطلاعات استفاده مي شود. مانند ضبط اطلاعاتي همچون موسيقي، برنامه كامپيوتري و ..

ادامه مطلب »
استاندارد 128

استاندارد 128

استاندارد 128 از جمله پيشرفته ترين استانداردهای صنعتی باركد در دنيا می باشد. استانداردهای صنعتی باركد در دنيا می باشد. قابليت كد كردن تمامی حروف

ادامه مطلب »

استاندارد 2of5

استاندارد 2of5 بارکد صنعتی است و از نظر دامنه اطلاعات قابل كدكردن از استاندارد39 ضعيفتر است زيرا فقط اعداد را می پذيرد. از نقطه نظر

ادامه مطلب »

استاندارد EAN13

  استاندارد EAN13 استاندارد EAN13 كه توسط موسسه EAN ( European Article Numbering )  تدوين گرديده است . اين استاندارد برای كد ملی و اقلام

ادامه مطلب »
بارکد39

استاندارد 39

استاندارد 39 ، استانداردی صنعتی ميباشد كه در خط توليد و جهت سيستمهای اطلاعاتی داخلی يك شركت مورد استفاده قرار ميگيرد. كاراكترهای قابل استفاده در

ادامه مطلب »
سبد خرید