انواع چسب های پهن 90 یاردی و 500یاردی

چسب های بسته بندی با عرض 5 سانتی متر و طول 90 یارد

چسب های بسته بندی با عرض 5 سانتی متر و طول 500 یارد

با ضخامت 45 میکرون بیرنگ و امکان سفارش چاپ تک رنگ و 4 رنگ بصورت اختصاصی

 

 

 

چسب پهن ، چسب 90 یاردی  ،نوار چسب ، چسب شیشه ای ، چسب بست بندی ، چسب پنج سانتی ، چسب 5 سانتی ، تاپ رول ، ایران چسب ، چسب ایران ،