ریبون وکس ، ریبون رزین ، ریبون وکس رزین ، ریبون سوپر رزین ، واش رزین

WAX - WAX RESIN - RESIN - SUPER RESIN - WASH RESIN

RIBBON STAR

ریبون وکس ، ریبون رزین ، ریبون وکس رزین ، ریبون سوپر رزین ، واش رزین WAX - WAX RESIN - RESIN - SUPER RESIN - WASH RESIN RIBBON STAR

انواع ریبون های مخصوص چاپگر های بارکد ( لیبل پرینتر ) تنها ارائه دهنده ریبون با مارک ریبون استار Ribbon Star

ریبون های وکس جهت چاپ روی برچسب های کاغذی Wax Ribbon

ریبون های وکس / رزین جهت چاپ با مقاوت بالا روی برچسب های کاغذی Wax Resin Ribbon

ریبون رزین چهت چاپ روی برچسب های پلاستیکی ، متال ، شبرنگ Resin Ribbon

ریبون واش رزین جهت چاپ روی پارچه های تایوک wash Resin Ribbon

ریبون سوپر رزین جهت چاپ روی برچسب های پلاستیکی ، متال ، شبرنگ و آلومینیومی با مقاومت بسیار بالا ( لازم به ذکر است این ریبون روی برچسب های کاغذی به هیچ وجه چاپ نمیگیرد ) Super Resin

 

 

 

نوع ریبون سایز ریبون وضعیت جوهر سایز نوار مرکزی
WAX 160 * 300 INK OUT 1"
WAX 110 * 300 INK OUT 1"
WAX 80 * 300 INK OUT 1"
WAX 60 * 300 INK OUT 1"
WAX 60 * 75 INK OUT 1/2"
WAX 110 * 75 INK OUT 1/2"
       
WAX/RESIN 160 * 300 INK OUT 1"
WAX/RESIN 110 * 300 INK OUT 1"
       
RESIN 160 * 300 INK OUT 1"
RESIN 110 * 300 INK OUT 1"
RESIN 80 * 300 INK OUT 1"
RESIN 110 * 75 INK OUT 1/2"
       
Super Resin 160 * 300 INK OUT 1"
Super Resin 110 * 300 INK OUT 1"
Super Resin 80 * 300 INK OUT 1"
       
Wash Resin 40 * 300 INK OUT 1"