ریبون رنگی رزین  - ریبون رنگی وکس


ریبون رزین رنگی قرمز و سفید مخصوص چاپ شبرنگ

ریبون قرمز ، ریبون آبی ، ریبون سبز

Color WAX Ribbon  - RIBBON STAR

Color Resin Ribbon  - RIBBON STAR

ریبون رزین رنگی سفید و قرمز


توسط ریبون ها می توان روی برچسب های شبرنگ ( برچسب اموال )  که با رنگهای قرمز و سفید  ارائه میشود  چاپ نمود  .
این ریبون در مقابل سایش مقاومت بسیار خوبی دارد 

 

ریبون وکس رنگی


توسط ریبون ها می توان روی برچسب های کاغذی و صدفی که با رنگهای قرمز ، آبی ، سبز ارائه میشود  چاپ نمود  .
این ریبون در مقابل سایش مقاومت نسبتا خوبی دارد  

تست های انجام شده با این ریبون نشان میدهد چاپ بسیار مناسبی روی برچسب های صدفی ( PVC ) دارد .
با این ریبون میتوان با سرعت بالا بدون نیاز به حرارت بالا برای هد چاپگر ها چاپ گرفت .

 

 

نوع ریبون سایز ریبون وضعیت جوهر سایز نوار مرکزی
       
WAX 110* 300 INK OUT 1"