جوهر جامد تاریخزن حرارتی

( جوهر جامد )

غلطک جوهر

RIBBON STAR

 

 

جوهر تاریخزن حرارتی ، جوهر غلطکی ، تاریخ زن غلطکی
این جوهر ها مخصوص دستگاه تاریخ زن میباشد

مقاومت بسیار عالی این ریبون باعث میشود در مقابل سایش و ...  پاک نشود .

در رنگ های مشکی و سفید قابل ارائه میباشد .

 

 

نوع جوهر سایز جوهر    
تاریخ زن حرارت پایین 32 × 36    
 تاریخ زن حرارت بالا 32 × 36