تاریخزن حرارتی

 

RIBBON STAR

 

ریبون تاریخ زن

ریبون تاریخزن حرارتی
این ریبون مخصوص دستگاه تاریخ زن میباشد
مقاومت بسیار عالی این ریبون باعث میشود در مقابل سایش و ...  پاک نشود .

 

نوع ریبون سایز ریبون وضعیت جوهر سایز نوار مرکزی
تاریخ زن حرارتی  30 * 120 INK IN  1"
 تاریخ زن حرارتی  35 * 120  INK IN  1"
تاریخ زن حرارتی 40 * 120 INK IN 1"