ریبون رزین

 RESIN

RIBBON STAR

ریبون رزین
این ریبون مخصوص چاپ روی برچسب های صدفی ، متال ، شفاف و اموال میباشد
مقاومت چاپ خوب در مقابل سایش ، شستشو و بعضی از حلال ها را دارند .

 

 

نوع ریبون سایز ریبون وضعیت جوهر سایز نوار مرکزی
RESIN 160 * 300 INK OUT 1"
RESIN 110 * 300 INK OUT 1"
RESIN 80 * 300 INK OUT 1"
RESIN 60*300 INK OUT 1"
RESIN 110 * 75 INK OUT 1/2"