ریبون وکس

WAX Ribbon  - RIBBON STAR

ریبون وکس WAX Ribbon

ریبون وکس


این ریبون مخصوص چاپ روی برچسب های کاغذی میباشد .
این ریبون در مقابل سایش مقاومت زیادی ندارد  ولی  با توجه به قیمت آن بیشترین استفاده را در صنایع بسته بندی دارد
با این ریبون میتوان با سرعت بالا بدون نیاز به حرارت بالا برای هد چاپگر ها چاپ گرفت .

 

 

نوع ریبون سایز ریبون وضعیت جوهر سایز نوار مرکزی
WAX 160* 300 INK OUT 1"
WAX 110* 300 INK OUT 1"
WAX 80* 300 INK OUT 1"
WAX 60* 300 INK OUT 1"
WAX 60* 75 INK OUT 1/2"
 WAX  110*75  INK OUT  1/2"