واش رزین

 WASH RESIN

RIBBON STAR

ریبون واش رزین
این ریبون مخصوص چاپ روی پارچه های تایوک است
این پارچه ها معمولا در صنعت پوشاک استفاده میشود
مقاومت بسیار عالی این ریبون باعث میشود در مقابل انواع آنزیم های شوینده پاک نشود .

 

نوع ریبون سایز ریبون وضعیت جوهر سایز نوار مرکزی
 Wash Resin  60 * 300 INK OUT  1"
Wash Resin 40 * 300 INK OUT 1"