برچسب کاغذی

برچسب ارزان قیمت برای درج مشخصات و قیمت و بارکد روی بسته بندی کالا

برچسب کاغذی

مورد استفاده برچسب  کاغذی یا لیبل کاغذی جهت ثبت مشخصات کالا  روی بسته بندی میباشد.
این برچسب در مقابل آب خوردگی مقاومت ندارد. در صورت نیاز میتوان این برچسب را به رنگهای مختلف تولید نمود.
بر روی برچسب کاغذی ( بصورت شیت ) با چاپگر های لیزری هم میتوان چاپ نمود.
توسط چاپگر های برچسب از ریبون وکس و وکس رزین جهت چاپ روی این برچسبها استفاده میشود.

سبد خرید