مقالات

bar2

استاندارد 2of5

استاندارد 2of5 بارکد صنعتی است و از نظر دامنه اطلاعات قابل كدكردن از استاندارد39 ضعيفتر است زيرا فقط اعداد را می پذيرد. از نقطه نظر

ادامه مطلب »
سبد خرید