مقالات

bar2
بارکد39

استاندارد 39

اين استاندارد، استانداردی صنعتی ميباشد كه در خط توليد و جهت سيستمهای اطلاعاتی داخلی يك شركت مورد استفاده قرار ميگيرد. كاراكترهای قابل استفاده در اين

ادامه مطلب »
سبد خرید