مقالات

bar2

استاندارد 128

استاندارد بارکد 128 از جمله پيشرفته ترين استانداردهای صنعتی باركد در دنيا می باشد. استانداردهای صنعتی باركد در دنيا می باشد. قابليت كد كردن تمامی

ادامه مطلب »

استاندارد 2of5

اين استاندارد نيز صنعتی است و از نظر دامنه اطلاعات قابل كدكردن از استاندارد39 ضعيفتر است زيرا فقط اعداد را می پذيرد. از نقطه نظر

ادامه مطلب »
سبد خرید