مقالات

bar2

نوارهاي مغناطيس magnet

نوارهاي مغناطيس magnet در اين روش از تكنولوژي متداول در ضبط مغناطيسي اطلاعات استفاده مي شود. مانند ضبط اطلاعاتي همچون موسيقي، برنامه كامپيوتري و ..

ادامه مطلب »
سبد خرید